แกงหยวกกล้วย

posted on 03 Feb 2010 18:14 by lisxeemxyooj

 

 แกงหยวกกล้วย

 

 

ประวัติแกงหยวกกล้วย

 

         แกงหยวกกล้วยเป็นแกงโบราณที่มีมานาน ซึ่งคนในสมัยก่อนมองเห็นความสำคัญของหยวกกล้วย เพราะคนสมัยก่อนเชื่อว่าน่าจะรับประทานได้จึงนำหยวกกล้วยมาประกอบอาหาร นับแต่นั้นมาแกงหยวกจึงเป็นที่นิยมและทำตามงานต่างๆ เช่นงานบุญ งานบวช เทศกาลต่าง แต่มีข้อยกเว้น คือ ไม่นิยมทำในงานศพ เพราะเชื่อว่าถ้าทำแกงดังกล่าวในงานศพจะทำให้คนที่ตายยังคงมีเยื่อใยต่อกันเหมือนใยของหยวกกล้วยและจะทำให้ญาติที่ยังมีชีวิตตายต่อๆ กัน (อนงค์และสงัด, 2552) 

 

ตารางที่ 1 แสดงสูตรและส่วนประกอบของแกงหยวกกล้วย 

ส่วนประกอบ

ส่วนผสมน้ำพริก

ส่วนผสมเครื่องแกง

1.       ข่า                           70               กรัม

2.       พริกแห้ง                   55               กรัม

3.       กระชาย                  245               กรัม

4.       ตะไคร้                    170               กรัม

5.       หอมแดง                 220               กรัม

6.       กระเทียม                100               กรัม

7.       ปลาย่าง                  280               กรัม

8.       ปลาร้า                   100               กรัม

9.       ถั่วลิสงคั่วตำละเอียด  200              กรัม 

1.       น้ำพริกแกง          1175     กรัม

2.       หยวก                7000     กรัม

3.       ปลาย่าง              60         กรัม

4.       มะพร้าวขูด          3000     กรัม

            - หัวกะทิ      640       กรัม

            - หางกะทิ     5900     กรัม

5.       เกลือ                 70         กรัม

6.       ใบชะอม             200       กรัม

7.